Lūkas 24:39

Lūkas 24:39 RT65

Redziet Manas rokas un Manas kājas! Es pats tas esmu. Aptaustait Mani un apskatait; jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat Man esam."
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties