Lūkas 24:31

Lūkas 24:31 RT65

tad viņu acis tapa atvērtas un tie Viņu pazina; bet Viņš no tiem nozuda.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties