Lūkas 24:29

Lūkas 24:29 RT65

Un viņi To gauži lūdza un sacīja: "Paliec pie mums, jo vakars metas, un diena jau pagalam!" Un Viņš iegāja pie tiem palikt.
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties