Jāņa 1:23

Jāņa 1:23 RT65

Viņš teica: "Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: sataisait Tā Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis."
RT65: 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts
Dalīties