Pirmasis laiškas Korintiečiams 11:23-25 LTZB

Pirmasis laiškas Korintiečiams 11:23-25 LTZB

23Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24ir padėkojęs sulaužė ir tarė: „Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui“. 25Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“.

Free Reading Plans and Devotionals related to Pirmasis laiškas Korintiečiams 11:23-25