ភ្លេច​ពាក្យ​សម្ងាត់​របស់​អ្នក​មែន​ទេ?

សូម​បញ្ចូល​អាស័យដ្ឋាន​អ៊ីម៉េល ឬ ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ របស់​លោក​អ្នក​។ យើង​នឹង​ផ្ញើរ​ទៅ​​លោកអ្នកនូវ​តំណរ​ទៅកាន់​ទំព័រ​ប្ដូរ​លេខ​សំងាត់​។

ដោន​ឡូដ​យក​ Bible App ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ

មាន​ជំនាន់​រាប់​រយ​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែ​ជា 1600 ភាសារ​ផ្សេងៗ​គ្នា - ជា​ព្រះ​គម្ពីរ​ដែល​ទៅ​ជា​មួយ​លោក​អ្នក​គ្រប់​ទី​កន្លែង​ទាំងអស់។

ដោន​ឡូដ​យក​ឥឡូវ