Jenɨzɨzɨ 1
BYRNTPO
1
Gotɨyai yuyangɨ wakyaakesɨ.
(1:1-25)
1-5Sɨnnawɨ kɨgaakuna Gotɨyai sɨgunyasɨ kwaakesɨ wakyaa'. Tɨvi wakakegaa' kwaaka kuneva' warɨna kyaa', sagaa' Gotɨyare Kuryai aalɨbunyavɨ munyaba yɨlayamarina yaa'. Yuyaba jɨhɨnya' yadɨsɨ Gotɨyai wɨjaa' “Yɨrɨke'gɨ dɨvu'!” Mi'na kujaa' yɨrɨka purɨna yaa'. Gotɨyai yɨrɨke' wanganaka wɨjaa' “Tewaanyasɨra. Yɨrɨkegaakɨ.” Gotɨyai yɨrɨke' gavi wakɨna, jɨhɨnya' gavi wakɨna yaa'. Wakɨna yaka “Jɨhɨnya' sawɨsasɨra,” wɨjaa'. Mi'na kujaa' yɨrɨka pɨrɨ' mi'nanyɨra.
6-8Yɨrɨka mudɨke' kavuryaa' Gotɨyai wɨjaa' “Aalyamwavɨdaasɨ yɨraaya bilaawana!” Wɨdɨna kyaa' yɨraaya bilaawɨna yaa'. Gotɨyai wɨjaa' “Munya ke'ba sɨgunyasɨ.” Yɨrɨka pɨryaai mi'nanyɨra, sagaa'.
9-13Yɨrɨka mudɨke' kavuryaa' aalya naange' yunebanna wa'dɨsɨ Gotɨyai wɨjaa' “Aalya naanga da' avaala pɨba warana!” Gotɨyai sara kujaa' aalya maalɨka wannyɨna yaa'. Sagaa' sɨla, mugunya, kwaaka warɨna yaa'. Mi'na warɨna kyaa' Gotɨyai wɨjaa' “Yɨta, maye, sɨgya, kure, kɨnna, wapaaya yuya yɨma'nyɨna yana!” Sara kujaa', sagaa' yɨma'nyaakengɨ. Sinakejɨ tainakejɨ yɨma'nyaa'. Yɨrɨka daryaai darɨ' mi'nanyɨra.
14-19Yɨrɨka mudɨke' kavuryaa' Gotɨyai wɨdɨna “Baaka naange' (Nyɨlyai), baaka maalɨke' (lawei), sɨlɨngaamɨnya warana!” Sara wɨdɨna kyaa' nyɨlyai, lawei, sɨlɨngaamɨnya yɨma'nyɨna yaa'. Gotɨyai wɨdɨna yaa' “Yɨrɨkegaa' nyɨla wɨdɨna yana! Sawɨsagaa' lawei, sɨlɨngaamɨnya wɨdɨna yana!” Savɨdaasɨ kwaakevakɨ yɨrɨkesɨ wanyɨwanyasɨ warɨ'. Gotɨyare sɨmunya nyɨlyalyɨ lawelyɨ saraarɨna wawɨnya yanya'ne sa' gavi wakɨna, burɨkegaa'ne sa' gavi wakɨna yaa'. Yɨrɨka daryaai daryaai mi'nanyɨra, sagaa'.
20-23Yɨrɨka mudɨka kavuryaa' sagaa' Gotɨyai wɨdɨna “Jawɨnya, buta, waalabya aalyavɨ wɨlarya'ne pɨnɨ mwaalana!” Mi'na wɨdɨna kyaa' jawɨnya, waalabya, buta yuya aalyavɨ mwaalɨna yaa'. Mwaalɨna yeva aalyavɨ kusawɨ jawɨnya, waalabya bwaranya wɨlayariwannyɨna yaa'. Nabaai Gotɨyai yuta ge ge munyawɨnnera wɨmwaaihɨna, kwaakewɨnnera wɨmwaaihɨna yaa'. Yusara sara wɨmwaaihakeraavɨdaasɨ naanga mɨjayariwannɨguna yaa'. Sagaa' yɨrɨka daryaai daryaai darɨ' mi'nanyɨra.
24-31 Yɨrɨka mudɨke' kavuryaa' Gotɨyai yagaala wɨdɨna “Jɨlɨkyaawarya, yɨkurɨyaawia yuya yɨma'nyɨna yana!” Sara wɨdɨna kyaa' kwaakevɨ yɨma'nyɨna yaakengɨ. Nabaai Gotɨyai kamaala, maa'nyaanna sara wakɨna yaa'. Yuya yɨma'nyaakengɨdaasɨ naanga yariwannɨguna yaa'. Sagaa' Gotɨyai sɨgya, waanga tɨka nya'ne sɨmudɨnya yadɨvɨsaraavɨna wɨjaavɨna yaa'.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពី Gotɨyare Yagaala Mudɨke'