GÉNESIS 1:23

GÉNESIS 1:23 NHWBI

Huan panoc tiotlac huan panoc ijnaloc. Huan ya ni elqui nopa macuilpa tonali.
NHWBI: Icamanal toteco; Santa Bíblia
ចែក​រំលែក