San Mateo 2:3

San Mateo 2:3 ZSRNT

Catiꞌ gúquibeꞌinëꞌ lë ni Herodes, bönniꞌ rna bëꞌë, gröꞌtsquëꞌ baguíꞌi, len lëzcaꞌ cni gulabö́ꞌ baguíꞌi yúguꞌtë bunách nacuáꞌ Jerusalén.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:3