San Mateo 2:16

San Mateo 2:16 ZSRNT

Catiꞌ gúquibeꞌinëꞌ Herodes cutu glunëꞌ ca rnëꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi, gleynëꞌ Herodes naꞌ, atiꞌ gna béꞌinëꞌ bönniꞌ tsjaquëꞌ ludödcdëꞌ‑biꞌ yúguꞌtëbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ nacuaꞌbiꞌ Belén len gdu zbiꞌil ga dë Belén naꞌ, biꞌidauꞌ chyuꞌucbiꞌ chop iz len biꞌidauꞌ nahuëꞌnrcbiꞌ. Cni benëꞌ ca busaquëꞌ queëꞌ Herodes naꞌ, tsca chguc dza buluíꞌ lahui bölj, dza naꞌ guluzéjniꞌnëꞌ lëꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក