San Mateo 2:12

San Mateo 2:12 ZSRNT

Le chbuzéjniꞌnëꞌ lequëꞌ Dios lu yël bëchcál cui tshuöjquëꞌ ga zoëꞌ Herodes naꞌ, qui lë ni naꞌ yhuöjquëꞌ ladzquëꞌ nöz yubl.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 2:12