San Mateo 1:25

San Mateo 1:25 ZSRNT

Cutu gzóalenëꞌ‑biꞌ catiꞌ bdxinr dza chguljbiꞌ queëbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ, biꞌi ziꞌal queëbiꞌ, atiꞌ gluꞌë labiꞌ Jesús.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 1:25