San Mateo 1:20

San Mateo 1:20 ZSRNT

Tsal niꞌ rzaꞌ ladxëꞌë José ca naꞌ gunëꞌ, buluíꞌ lahuëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ lahuëꞌ José lu yël bëchcál, len rëꞌ lëꞌ: ―José, zxiꞌn xsoëꞌ David. Cutu gádxinuꞌ siꞌu‑biꞌ María, gacbiꞌ ngul quiuꞌ, le yuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ naꞌ ral‑laꞌ galjbiꞌ niꞌa qui yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 1:20