San Mateo 1:19

San Mateo 1:19 ZSRNT

Naquëꞌ bönniꞌ tsahuiꞌ José naꞌ, bönniꞌ queëbiꞌ María, san cutu guꞌnnëꞌ uquíëꞌ‑biꞌ laugac bunách. Guꞌnnëꞌ uláꞌalenëꞌ‑biꞌ bagachiꞌz.
ZSRNT: Didzaʼ cub rucáʼn tsahuiʼ
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងSan Mateo 1:19