MATEO 1:9

MATEO 1:9 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Uzíase, Jotam sbi. Iꞌayan screm ti Jotame, Acaz sbi. Iꞌayan screm ti Acaze, Ezequías sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក