MATEO 1:8

MATEO 1:8 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Asae, Josafat sbi. Iꞌayan screm ti Josafate, Joram sbi. Iꞌayan screm ti Jorame, Uzías sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក