MATEO 1:7

MATEO 1:7 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Salomone, Roboam sbi. Iꞌayan screm ti Roboame, Abías sbi. Iꞌayan screm ti Abíase, Asa sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក