MATEO 1:6

MATEO 1:6 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Isaie, David sbi, iꞌoch ta preserente. Iꞌayan screm ti Davide, Salomón sbi. Ti smeꞌ Salomone yajnil toꞌox jun vinic Urías sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក