MATEO 1:23

MATEO 1:23 TZOZNT

Ta to xchiꞌin yol jun tojol tseb. Crem ta xꞌayan. Emanuel ta sbiin yuꞌun jaꞌ Riox ti chtal xchiꞌinotique, xi onox ti jꞌalcꞌope.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMATEO 1:23