MATEO 1:16

MATEO 1:16 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Jacove, José sbi. Ti Josee isaꞌ yajnil, María sbi. Ti Maríae iꞌayan sba yol, jaꞌ ti Jesuse, jaꞌ stꞌujoj Riox ti chispasotic ta mantale.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក