MATEO 1:15

MATEO 1:15 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Eliude, Eleazar sbi. Iꞌayan screm ti Eleazare, Matán sbi. Iꞌayan screm ti Matane, Jacov sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក