MATEO 1:10

MATEO 1:10 TZOZNT

Iꞌayan screm ti Ezequíase, Manasés sbi. Iꞌayan screm ti Manasese, Amón sbi. Iꞌayan screm ti Amone, Josías sbi.
TZOZNT: Sc'op riox: ja' li' yaloj ti chac' jcuxlejaltic ta sbatel osli ti cajvaltic Jesucristoe
ចែក​រំលែក