NSAN MATEO 1:23

NSAN MATEO 1:23 OTENT

ꞌNara nxutsi ma da ndaꞌthi da ꞌmʉ rá ba̱tsi ne da thuꞌmbabi rá thuhu Emanuel. Núꞌa̱ ra thuhuꞌa̱ rí bøni da ꞌñena, Ajua̱ ꞌbʉi con guecjʉ.
OTENT: Ra 'Ra'yo Testamento
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងNSAN MATEO 1:23