NSAN MATEO 1:22

NSAN MATEO 1:22 OTENT

Bi njabʉ pa bi nja ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ꞌna de nuyá ꞌmɛhni Ajua̱ mayaꞌbʉ gue bi ꞌñena
OTENT: Ra 'Ra'yo Testamento
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងNSAN MATEO 1:22