Wapëgwala 1:29

Wapëgwala 1:29 COUNT1

Ntehnëkëhniwo fëna: «Njëɗamu arokëndu wanëɗa wante lëw̃ëɗ nkal ŋi fop do gë vatëh vante lëw̃ëɗ vi fop.
COUNT1: Vikerëh Vikasëk W̃ën gë Wapëgwala
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងWapëgwala 1:29