Wapëgwala 1:2

Wapëgwala 1:2 COUNT1

Hara ɗuniỹa ỹi ki fo nkeyarëko do ñoñ gelohna hnam. Hn'ile nkeho w̃ënka watëw̃ah hna umëhwëry cankaf yeho do iƴir W̃ënu ŋa, le yeho had sël, cëpëko w̃ënka watac.
COUNT1: Vikerëh Vikasëk W̃ën gë Wapëgwala
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងWapëgwala 1:2