Matiyu 1:25

Matiyu 1:25 TSG

Sumagawaꞌ walaꞌ siya naghulid kay Mariyam ha salugay walaꞌ pa siya nagꞌanak. Pagꞌanak hi Mariyam, ngiyānan hi Yusup in bataꞌ-bataꞌ usug hi Īsa.
TSG: KITAB INJIL
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyu 1:25