Matiyu 1:20

Matiyu 1:20 TSG

Sakali ha saꞌbu hi Yusup namimikil sin pasal ini, nakalipat siya sartaꞌ nanagainup siya. Ha lawm tagainup niya nagpanyataꞌ mawn kaniya in hambuuk malāikat naraak sin Tuhan. Namung in malāikat, amu agi, “Yusup, hambuuk panubuꞌ hi Daud, ayaw kaw mahanggaw umasawa kan Mariyam. Karnaꞌ in siya yan naburus dayn ha kusug sin kudarat sin Rū sin Tuhan.
TSG: KITAB INJIL
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyu 1:20