Matiyu 1:19

Matiyu 1:19 TSG

In hi Yusup ini hambuuk tau miyamagad sadja ha daakan sin Tuhan. Pagga niya kiyaingatan sin burus hi Mariyam napikil niya baybarun na in pagtunang nila, sagawaꞌ diꞌ niya hibukag in sabab sin pagbaybad nila, ha supaya diꞌ sumipug hi Mariyam.
TSG: KITAB INJIL
ចែក​រំលែក

គម្រោង​អាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​ព្រះ​ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹងMatiyu 1:19