Matiye 1:3

Matiye 1:3 KYQNT

Juda ɓo ooj Pɛrɛz ute Zɛra ɔɔ gaangen se Tamar ɓo kon̰ɗe. Pɛrɛz ooj Esrom. Esrom ooj Aram.
KYQNT: Kitapm kɛn Raa dɔɔko kiji ute jeege
ចែក​រំលែក