Ecclesiastes 3:8

Ecclesiastes 3:8 KJV

a time to love, and a time to hate; a time of war, and a time of peace.
KJV: King James Version
シェアする