Ecclesiastes 3:7

Ecclesiastes 3:7 KJV

a time to rend, and a time to sew; a time to keep silence, and a time to speak
KJV: King James Version
シェアする