Ecclesiastes 3:4

Ecclesiastes 3:4 KJV

a time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance
KJV: King James Version
シェアする