Ecclesiastes 3:3

Ecclesiastes 3:3 KJV

a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up
KJV: King James Version
シェアする