Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander) (SC1850)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)

Morris Williams (Nicander)

Ganed Morris Williams ym 1809 yng Nghaernarfon, a'i fagu yn Llangybi. Prentisiwyd ef fel llifiwr, ond gwelwyd fod ganddo ddawn fel bardd, ac anfonwyd ef i Ysgol Ramadeg y Brenin yng Nghaer. Yn 1830 aeth i Goleg Iesu, Rhydychen, a oedd yn draddodiadol yn recriwtio myfyrwyr o Gymru. Yn 1835 graddiodd mewn llenyddiaeth. Yn 1840, priododd Williams ag Ann Jones o Ddinbych, a ganwyd wyth o blant iddynt.

Ordeiniwyd Williams i'r Eglwys Anglicanaidd ym 1835 a threuliodd ei weinidogaeth gyfan yng ngogledd Cymru. O 1836 bu'n gurad yn Nhreffynnon, o 1840 ym Mangor, o 1845 yn Llanllechid ger Bangor, ac o 1847 yn Amlwch ar Ynys Môn. Yn 1859 daeth yn rheithor Llanrhuddlad, Ynys Môn, lle gwasanaethodd am 15 mlynedd hyd ei farwolaeth yno ym 1874, yn 64 oed.

Bardd ac Ysgolhaig

Cymerodd Morris Williams yr enw barddol Nicander, ac roedd yn feirniad Eisteddfodol. Enillodd y gadair yn Eisteddfod Aberffraw ym 1849 ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn Aberdâr ym 1961.

Roedd Nicander yn un o bedwar comisiynydd a baratôdd y fersiwn diwygiedig o'r Llyfr Gweddi, a gyhoeddwyd ym 1841. Cafodd Nicander ei ysbrydoli gan The Christian Year John Keble i ysgrifennu Y Flwyddyn Eglwysig a gyhoeddwyd yn 1843. Yn 1854 cafodd ei benodi'n olygydd argraffiad Rhydychen o'r Beibl Cymraeg.

Y Psallwyr 1851

Roedd Nicander eisiau gwneud canu'r salmau yn fwy poblogaidd, ac roedd eisiau amrywiaeth ehangach o fetrau nag a ddaeth gyda salmau Edmwnd Prys. I gyflawni hyn cyfieithodd Lyfr y Salmau yn uniongyrchol o'r Hebraeg i'r Gymraeg, a defnyddiodd amrywiaeth o fetrau. Cyhoeddwyd Y Psallwyr, neu Psalmau Dafydd gan H. Hughes yn Llundain ym 1850. Fe'i cyflwynodd i Farcwis Lansdowne. Yn 1851 ailgyhoeddwyd ei Salmau gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Gwybodaeth Gristnogol (SPCK), gyda chymeradwyaeth Esgobion Cymru ac Archesgob Caergaint.

Yr Argraffiad Digidol

Cafodd Salmau Nicander eu digideiddio i Gymdeithas y Beibl gyda chymorth MissionAssist yn 2021. Cafodd y prosiect hwn ei gwblhau fel rhan o Brosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg. Mae rhifau'r adnodau, oedd ddim yn y gwreiddiol, wedi eu hychwanegu i'r fersiwn digidol. Mantais hyn yw fod y fersiynau digidol yn chwiliadwy, a gellir cymharu gwahanol gyfieithiadau.

English: 

Morris Williams (Nicander)

Morris Williams was born in 1809 in Caernarfon, and grew up in Llangybi. His was apprenticed as a sawyer, but his talent in poetry was spotted, and he was sent to King's Grammar School in Chester. In 1830 he went to Jesus College, Oxford, which traditionally recruited students from Wales. In 1835 he graduated in literature. In 1840, Williams married Ann Jones of Denbigh, and they had eight children.

Williams was ordained into the Anglican Church in 1835 and served his whole ministry in north Wales. From 1836 he was a curate in Holywell, from 1840 at Bangor, from 1845 at Llanllechid near Bangor, and from 1847 at Amlwch on Anglesey. In 1859 he became rector of Llanrhuddlad, Anglesey, where he served for 15 years until his death there in 1874, aged 64.

Poet and Scholar

Morris Williams adopted the bardic name Nicander, and was an Eisteddfodic judge. He won the chair at the Eisteddfod in Aberffraw in 1849, and at the first National Eisteddfod in Aberdare in 1861.

Nicander was one of four commissioners who prepared the revision of the Welsh Prayer Book, which was published in 1841. Nicander was inspired by John Keble's The Christian Year to write Y Flwyddyn Eglwysig which was published in 1843. In 1854 he was appointed as editor on the Oxford edition of the Welsh Bible.

Y Psallwyr 1851

Nicander wanted to make psalm singing more popular, and wanted a wider variety of metres than came with Edmwnd Prys's psalms. To achieve this he translated the Book of Psalms directly from Hebrew into Welsh, and used a variety of metres. Y Psallwyr, neu Psalmau Dafydd (The Psalter, or the Psalms of David) was published by H. Hughes in London in 1850. He dedicated it to the Marquis of Lansdowne. In 1851 his psalter was republished by the Society for Promoting Christian Knowledge (SPCK), with the commendation of the Welsh Bishops and the Archbishop of Canterbury.

Digital Edition

Nicander's psalms were digitised for the Bible Society with the help of MissionAssist in 2021. This project was completed as part of the Welsh Scriptures Digitisation Project. Verse numbers, which were not part of the original, have been added to the digital version. A great advantage to these digital versions is that they are searchable and different translations can be compared side by side. 

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kildin Sami Matthew chapters 1-22, 1878 in CyrillicKitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906 (Taveta New Testament)Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878ꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,790
Lingue complessive:1,863

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.