Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos) (CUG)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)

Cyfieithiad Urdd y Graddedigion

Yn 1918 ffurfiodd cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, sef Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru, Adran Ddiwinyddol. Eu bwriad oedd cynhyrchu Geiriadur Beiblaidd a chyfieithiad newydd o'r Beibl. Teimlid fod angen cyfieithiad newydd oherwydd y llawysgrifau newydd a ddarganfuwyd, ysgolheictod newydd a'r newidiadau i'r iaith Gymraeg ers 1620. Rhannwyd y gwaith rhwng pwyllgorau cyfieithu a sefydlwyd ym Mangor, Aberystwyth, y Bala, Llanbedr-pont-steffan ac Abertawe. Pan oedd adran wedi ei gyfieithu fe'i cyhoeddwyd fel llyfryn bach.

Hen Destament

Hosea ac Amos oedd yr unig ddau lyfr o'r Hen Destament a gyfieithwyd. Cyfieithwyd hwy o'r Hebraeg, gan gyfeirio at y Roeg, Syrieg a'r Lladin ble roedd y testun yn anodd. Cyhoeddwyd y rhain gyda'i gilydd ym 1924.

Testament Newydd

Cyhoeddwyd Efengyl Marc yn 1921; Iago a Galatiaid yn 1922; Llyfr yr Actau yn 1925; 1 Corinthiaid yn 1926; Efengyl Ioan yn 1927; Philipiaid yn 1928; Hebreaid yn 1932; Effesiaid yn 1933; yr Epistolau Bugeiliol (1 a 2 Timotheus and Titus), yn 1935; 1 a 2 Thessaloniaid ac Epistolau Ioan yn 1940, a Rhufeiniaid yn 1941. Yna cyhoeddwyd Datguddiad, 1 a 2 Pedr a Jwdas gyda'i gilydd yn 1943. Cyhoeddwyd Efengyl Luc ym Medi 1943. Efengyl Matthew a 2 Corinthiaid yn 1944, ac yn olaf Colosiaid a Philemon yn 1945. Dyna pryd y cwblhawyd y Testament Newydd. Ni chyhoeddwyd unrhyw lyfrynnau ar ôl hynny.

Hanes

Roedd y cyfieithiad yn brosiect gwych, ond ni lwyddodd i ennill poblogrwydd gan iddo ymddangos mewn cyfres o lyfrynnau gyhoeddwyd yn afreolaidd ac heb fod mewn unrhyw drefn benodol, a hynny dros gyfnod o chwarter canrif. Y cynllun gwreiddiol oedd adolygu a chysoni'r cwbl yn un cyfieithiad newydd, ond ni ddigwyddodd hynny erioed.

Yn ogystal a nifer o ysgolheigion beiblaidd amlwg o'r cyfnod, roedd nifer o lenorion ac ysgolheigion llenyddol adnabyddus wedi bod a rhan yn y prosiect, gan gynnwys John Morris Jones, Ifor Williams, Saunders Lewis, T.H. Parry-Williams, T. Gwynn Jones, W.J. Gruffydd ac R.T. Jenkins. 

Fersiwn Digidol

Cafodd yr eitemau hyn eu digideiddio yn 2021, o lyfrynnau gwreiddiol sydd yng nghasgliad Cymdeithas y Beibl yn Llyfrgell Caergrawnt. Rhan o brosiect Digideiddio Ysgrythurau Cymraeg Cymdeithas y Beibl. Mae Cyfieithiad Urdd y Graddedigion (CUG) yn dod a chynnwys y llyfrynau i gyd at ei gilydd yn ddigidol. Cadwyd y testun fel yr oedd yn y llyfrynnau gwreiddiol, ond mae'r byrfoddau a ddefnyddir yn y croes-gyfeiriadau wedi eu cysoni.

English: 

Guild of Graduates Translation

In 1918 the University of Wales alumni, called the Guild of Graduates , formed a Theological Section. This committed to produce a Bible Dictionary called Geiriadur Beiblaidd, and a new translation of the Bible. A new translation was desired because of new manuscript finds, new scholarship and changes in the Welsh language since 1620. The work was divided between translation committees which were established at Bangor, Aberystwyth, Bala, Lampeter and Swansea. Once each portion was translated it was published in instalments as small booklets.

Old Testament

An attempt to translate the Old Testament only resulted in the translation of Hosea and Amos. These were translated from Hebrew, and by reference to Greek, Syriac and Latin in difficult verses. These were published together in 1924.

New Testament

The Gospel of Mark was published in 1921; James and Galatians in 1922; Acts in 1925; 1 Corinthians in 1926; the Gospel of John in 1927; Philippians in 1928; Hebrews in 1932; Ephesians in 1933; the Pastoral Epistles (1 and 2 Timothy and Titus), were published in 1935; 1 and 2 Thessalonians and the 3 Epistles of John were published in 1940, and Romans in 1941. The Revelation of John, 1 and 2 Peter and Jude were all published together in 1943. Luke was published in September 1943. Matthew and 2 Corinthians were published in 1944. Colossians and Philemon were published in 1945. These completed the New Testament. After that no more booklets were translated.

Legacy

The translation was a noble project, but never achieved great popularity. This is because it appeared in a series of booklets, which were not in any particular order, and which were published at irregular intervals over a quarter of a century. The original plan was to revise and harmonise all the editions into a new combined translation but this never happened.

As well as a number of prominent biblical scholars of the period, several well-known writers and literary scholars were involved in the project, including John Morris Jones, Ifor Williams, Saunders Lewis, T.H. Parry-Williams, T. Gwynn Jones, W.J. Gruffydd and R.T. Jenkins. 

Digital Edition

These items were digitised in 2021, from originals in the Bible Society collection at Cambridge. This was done as part of the Bible Society's Welsh Scriptures Digitisation Project. Cyfieithiad Urdd y Graddedigion (CUG) brings all these portions together in digital form for the first time. The text has not been changed, but the cross-references have been harmonised to use consistent book abbreviations. 

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

A Buk 1896 (Bible Portions)An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Aviel revé St. Maheu troeit é Brehonec Guénet 1858Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibili 1927 (Omyene)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Buki Tabu Lowaenei 1919Bullom So Prayer Book Selections 1816Cata Lucan Evanghelion ke e Praxis ton Apostolon 1859 (Frangochiatika)Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh cha ga̱’o̱ hee dus gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee 1872I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Ingīl Marqus 1927Inji’l i Muqaddas 1955Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo 1863 (Aneityum Gospels)Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kenesĭs 1914, Ruth 1932 (Erromanga)Kitaab al Vahd aj Jadid 1978Kitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kitham Gina Giyaŋ 1966Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Linjil i Yesu Krista Suñu Borom bi 1907Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Santu Vanghielu di Ghiesù Cristu Secondu Matteiu 1861Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Mbengu Etemu, Mabandela, Nzembo, Bantete 1916Methelokên Hezretê Silêman 1947Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Niu Testament 1956 (Manus, PNG)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1938 (Gurbet)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O Lašo Nevimos katar o Marko 1971 (Kalderaš)O Vatavata we Garaqa 1931 (Vanuatu)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalma Ḋaiḃí 1836Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Pupu Oharo Āre 1963, Genese 1970, Rute 1972Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916St Paul from the Trenches 1916 (Gerald Warre-Cornish)Sumu Yedi ya Isa Masiya 1906, Kitamo 1897, Malumbo 1905Svātī Roksti Jaunais Īstōdejums 1937 (Aloizijs Broks)Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a Salmau - Argraffiad 1955 gyda chroesgyfeiriadauTestament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Winnebego Bible Portions 1907Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Proffwydi Byrion 1881 (John Davies, Ietwen)Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)ŋuɽun ŋun ŋiya ŋun ŋikaiilo elo 1966Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Матъвеестъ Пасъ Евангеліе 1894 (Саме килле)Махьтвеест Пась‐Евангели 1-22, 1878Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878متی دن یازلن انجیلꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,828
Lingue complessive:1,882

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.

Ti incoraggiamo e ti sfidiamo a cercare intimità con Dio ogni giorno.


YouVersion utilizza i cookie per personalizzare la tua esperienza. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie come descritto nella nostra Privacy Policy.