Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.) (CTB)

Cymraeg [Welsh, Galés]

Leggi questa versione: Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)

Thomas Briscoe

Ganwyd Thomas Briscoe yn Wrecsam ym 1813 a'i addysg yn Ysgol Rhuthun. Aeth ymlaen i astudio yng Ngholeg Iesu, Rhydychen, a oedd yn draddodiadol yn recriwtio myfyrwyr o Gymru. Enillodd radd dosbarth cyntaf Baglor yn y Celfyddydau (BA) ym 1833, a phenodwyd ef yn Gymrawd Coleg Iesu ym 1834. Enillodd radd Meistr yn y Celfyddydau (MA) ym 1836. Ordeiniwyd Briscoe yn ddiacon Anglicanaidd ym 1836, ac yn offeiriad ym 1837. Bu'n gweinidogaethu yn Henllan, Sir Ddinbych hyd 1840. Yna dychwelodd i Rydychen ac ennill gradd Baglor mewn Diwinyddiaeth (BD) yn 1858. Roedd Briscoe yn ysgolhaig ac yn diwtor yn yr ieithoedd Beiblaidd Hebraeg a Groeg. Yn ogystal â'i Gymraeg frodorol roedd hefyd yn siarad Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

Gadawodd Briscoe Rydychen ym 1858 a threuliodd weddill ei oes fel ficer yng Nghaergybi ar Ynys Môn. O 1877 roedd hefyd yn Ganghellor Eglwys Gadeiriol Bangor. Bu farw’n ddibriod yng Nghaergybi ym 1895 yn 82 mlwydd oed.

Cyfieithiad Briscoe

Tra roedd yn Rhydychen, daeth Briscoe yn edmygydd mawr o waith yr Esgob Lowth, athro barddoniaeth Rhydychen, a oedd wedi cyfieithu Llyfr y proffwyd Eseia ym 1778. Roedd y cyfieithiad hwn yn ceisio cadw barddoniaeth y testun gwreiddiol yn y cyfieithiad Saesneg, a chafodd ei ailargraffu lawer gwaith. Roedd Briscoe eisiau gwneud yr un peth yn y Gymraeg. Ym 1853 cwblhaodd Briscoe ei gyfieithiad barddol ei hun o Lyfr y Proffwyd Eseia o’r Hebraeg gwreiddiol, gan ddilyn egwyddorion yr Esgob Lowth. Fe’i cyhoeddwyd yn Llundain ym 1854.

Aeth Briscoe ymlaen i gyfieithu Llyfr y Salmau a Llyfr y Diarhebion o’r Hebraeg, ac fe’u cyhoeddwyd gyda’i gilydd ym 1854. Yna cyfieithodd Lyfr Job, a gyhoeddwyd ym 1855.

Yn ddiweddarach, pan oedd Briscoe yn ficer Caergybi, cyfieithodd y Testament Newydd o'r Roeg. Ym 1881 pan gynhyrchodd Eglwys Loegr Fersiwn Diwygiedig Saesneg o’r Testament Newydd, roedd Briscoe yn gobeithio y byddai Esgobion Cymru yn comisiynu prosiect tebyg yn Gymraeg. Pan ddaeth yn amlwg na fyddai Fersiwn Diwygiedig Cymraeg swyddogol, cyhoeddodd Briscoe ei gyfieithiad ei hun o’r Testament Newydd Groeg, yn dilyn y darlleniadau ddefnyddiai’r Fersiwn Diwygiedig Saesneg, ym Mangor ym 1894.

Y Fersiwn Digidol

Sganiwyd cyfieithiad Briscoe o lyfrau’r Hen Destament o gopïau yng nghasgliad Cymdeithas y Beibl ym Mhrifysgol Caergrawnt. Sganiwyd y Testament Newydd gyda diolch i'r Casgliadau Arbennig a'r Archifau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd y rhain eu digideiddio gan Gymdeithas y Beibl, ac yna eu gwirio a'u prawf-ddarllen gan Arfon Jones yn 2020. Mae'r holl lyfrau hyn o'r Beibl a gyfieithwyd gan Briscoe (h.y. Job, Salmau, Diarhebion, Eseia a'r Testament Newydd) wedi eu casglu at ei gilydd dan y teitl ‘Cyfieithiad Briscoe 1894’.

Eseia (cyhoeddwyd 1853), Job (1854), Y Salmau a Diarhebion (1855) a'r Testament Newydd (1894). Cynhyrchwyd y casgliad digidol hwn gan Gymdeithas y Beibl yn 2020-21.

-

Thomas Briscoe

Thomas Briscoe was born in Wrexham in north Wales in 1813 and educated at Ruthin. He then studied at Jesus College, Oxford, which traditionally recruited students from Wales. He gained a first class Bachelor of Arts (BA) in 1833, and was appointed Fellow of Jesus College in 1834. He gained his Master of Arts (MA) in 1836.

Briscoe was ordained as an Anglican deacon in 1836, and as a priest in 1837. He ministered at Henllan, Denbighshire until 1840. He then returned to Oxford and gained his Bachelor of Divinity (BD) 1858. Briscoe was an excellent scholar and tutor in the biblical languages of Hebrew and Greek. As well as his native Welsh he also knew English, French and German. Briscoe left Oxford in 1858 and spent the rest of his life as vicar of Holyhead on Anglesey. From 1877 he was also Chancellor of Bangor Cathedral. He died unmarried in Holyhead in 1895 aged 82.

Briscoeʼs Translation

Whilst he was at Oxford, Briscoe became an admirer of the work of Bishop Lowth, Oxford professor of poetry, who had translated Isaiah in 1778. This translation kept the original poetry of the text in English and was greatly admired and reprinted many times. Briscoe wanted to do the same in Welsh. In 1853 Briscoe completed his own poetic translation of the Book of the Prophet Isaiah from Hebrew, using Bishop Lowthʼs principles. It was published in London in 1854.

Briscoeʼs translation of Isaiah was followed by his translations from Hebrew of the Book of Psalms and the Book of Proverbs published together in 1854, and then the Book of the Patriarch Job published in 1855.

In 1881 when the Church of England produced the English Revised Version of the New Testament, Briscoe hoped that the Welsh Bishops would commission a similar project in Welsh. Whilst Briscoe was vicar of Holyhead, he translated the New Testament from Greek, which followed the readings of the English Revised Version. In 1894 when it became clear that there would not be an official Welsh Revised Version, Briscoe published his own translation from Greek, at Bangor.

Digital Edition

Briscoeʼs Old Testament books were scanned from copies in the Bible Society collection at Cambridge University. The New Testament was scanned with thanks to the Special Collections and Archives at Cardiff University.

These were digitised by the Bible Society, and then checked and proof-read by Arfon Jones in 2020. All these books of the Bible which were translated by Briscoe (i.e. Job, Psalms, Proverbs, Isaiah and the New Testament) have been combined and called: Thomas Briscoeʼs Translation 1894 (Cyfieithiad Briscoe 1894). 

Esaiah (published 1853), Job (1854), Psalms and Proverbs (1855) and the New Testament (1894). This digital collection was produced by the British and Foreign Bible Society in 2020-21.

Editore

British & Foreign Bible Society

Altre versioni di Questo Editore

An Bibel Kernewek 2020An Bíobla Naomhtha 1817 (Bedell)An Sowter 1997Aneityum Gospels 1863Ashiri Aeuitaknup, Iyohaichish, Yona 1897Baiberi Magwaro Matȿene aMŋari 1949 (Doke)Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004Beibl William Morgan - Argraffiad 1955Beibl William Morgan yn cynnwys yr Apocryffa - Argraffiad 1959Bibela ea Boitsépho 1890 (Sechuana Tlhaping - Moffatt Bible)Bibl Koad 21: Ar Bibl e Brezhoneg evit ar VretonedBiblija - Pe Baltitko Romani čib (Romanes) 2019Book Hoa Matthew 1816Bullom So Prayer Book Selections 1816Chauṉh Anajíl te Rusulan de A’Amal 1927 (Roman Punjábí)Contemporary English Version (Anglicised) 2012Criscote e Majaró Lucas 1872 (Caló)Cyfieithiad Briscoe 1853-94 (Test. Newydd a rhannau o'r Hen Dest.)Cyfieithiad Urdd y Graddedigion 1921-45 (T.N., Hosea ac Amos)Darby's Translation 1890Detholiad o’r Salmau 1936 (Lewis Valentine)Diɛt ke Dabid 1956Douay-Rheims Challoner Revision 1752Duw ar waith - Y Newyddion da yn ôl Marc 1990E Romaii Biblia 2020 (Kăldărărihko)E devléskoro sfjato lil e Ísus-Xristóskoro džiipé thai meribé e sfjatoné Lukéstar 1912 (Arlija Balkan Romani - Bulharsko)Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019Embéo e Majaró Lucas 1837 (Caló)Enjil Yesu 1912 (4 Gospels in Nubian Kenuzi)Epistolau Bugeiliol c.1564 (Esgob Richard Davies)Fu in Ma-tai 1904Féké Testament 1947Good News Bible (Anglicised)Good News Bible (Anglicised) 1994Good News Bible (Catholic edition in Septuagint order)Gospel of Mark in Romanised Sudanese Arabic 1927I Ghiléngheri Ghília Salomunéskero an i Rômáni tćib 1875 (Sinte - Italia)Iaai Bible 1901 (New Caledonia)Iesu Keriso imo pai-dubi naiba kitouti dubu nou pai mea 1941Inji’l i Muqaddas 1955Isaiah 1830, 1842 (John Jones alias Ioan Tegid)Isezerano Risha 1967Iṅǵīl Yesū El-Messīhnilin, Markosin Fāyisīn Nagittā 1885Joannostir Svencono lačopheniben 1933 (Latvia)Juɛl a pwɔdɛn tɛ Mak 1947Jóhannesar Evangelium 1908Kildin Sami Matthew chapters 1-22, 1878 in CyrillicKitab Alkudus: Injil Isa Almasih 1866 (Keasberry)Kushti Bokkengro 1985Kushti Lavs (Romany Selections) 1981L' Sâint Évàngile Siévant Sâint Makyu 1863 (Georges Métivier)La Sankta Biblio 1926 (Esperanto Londona Biblio)Lek Jot de Jecu Kritho 1940Lemefeme da Yesu Kristo. Markus 1915 (Bacama)Levr ar Psalmou 1873 (Williams)Lingjili Matthew ki nache 1816Lioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)Lis Evangèli 1903 (Provençal)Lu Vanzèli seònd S. Matìe 1860Luka Suvarta 1916 (Kuvi Kond)MUKANDA WANZAMBIMa'di Book of Ruth 1938MakrMark añgw’a téndé 1938Marku mau sau 1951; ZaiwaMattheo 1911 (Evangelho de S. Mattheus - XiPuthshu)Methelokên Hezretê Silêman 1947Mota New Testament 1931 (Vanuatu)Márk-Likhita Susamácár 1882 (Romanised Bengali)Na Cheithre Soisgéil agus Gníoṁartha na n-Aspol 1915, 1921 (Peadar Ua Laoghaire)Ne Saint John 1804Ne Saint Mark 1774New Testament in Braid Scots 1904 (William Wye Smith)Noo Ean 1936Noo Mian 1748O Devlikano lil e Sumnale Lukahtar 1936 (Bosnia)O Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912 (Sinte)O keriben pal e Devleskre bičhade 1936 (Morava)Omulago Muhya 1946 (Kikahindurwa mu Kikerewe)Ootech oochu Takeh niya-Tinkles St. Mark 1886Pened balid Yoliánesà 1888Predigimo ä Johannesko 1930Proffwydi ac Epistolau 1852-62 (John Owen)Psalms of David in Metre 1650 (Scottish Psalter)Psalmyn Ghavid 1761 (Metrical)Revised Version 1885Revised Version with Apocrypha 1885, 1895Rut, la Cantica di li Cantici, e Matteu 1861 (volgarizzato in dialetto siciliano)Salmau 1-20 a detholiad o Ruth ac Eseia 1830-35 (Ioan Tegid)Salmau Cân - Tŵr Dafydd 1875 (Gwilym Hiraethog)Salmau Cân - Y Psallwyr 1850 (Nicander)Salmau Cân 1621 (Edmwnd Prys)Salmau Cân Newydd 2008 (Gwynn ap Gwilym)Salmau Dafydd Broffwyd 1603 (Edward Kyffin)Scottish Metrical Paraphrases 1781Segala Surat Perdjanjian Baharu Maha Besar Tuhan Jesus Christos 1877Sherbro Parables in Matthew and Luke 1839Shìng-King 1915 (Kwóng-Tung Wâ)St Paul from the Trenches 1916Swampy Cree Bible Portions 1877 (Hunter)Tandu tani adea ngoro ta tišile Marako tini. Tandu tani adea ngoro ta tišile Matayo tini.Tangale Bible Portions 1920-28Testamant Nevez 1897 (Jenkins)Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850Testament Newydd a'r Salmau 1567 (William Salesbury)Testament ke Siki 1960 (Kabba Laka)The Drom 1995Tiomna Nua 1951 (de Siúnta)Tolomaku Portions 1909Uet-Apuaté Etong Luka 1905Ututi, Jona 1973 (Enga)Vangheilu al Matheu 1889Wel puat̤ ci Mak ke gor 1916Wester Boswell Scripture Selections 1874Y Cyfammod Newydd - Y Pedair Efengyl 1818 (John Jones LL.D.)Y Ffordd Newydd - 4 Efengyl mewn Cymraeg Byw 1971Y Septuagint, Genesis 1-10:2, 1866 (Evan Andrews)Yalunka Matthew 1907Yn Apocrypha (Broderick) 1979Yn Apocrypha 1772Yn Conaant Noa 1810Yn Vible Casherick 1819Young's Literal Translation 1898Yr Oraclau Bywiol - Testament Newydd 1842 (John Williams)Zabúr 1863 (Roman Urdū)beibl.net 2015, 2021luker lekha ʃuʃomacar 1921 (Colloquial Bengali in Simplified Phonetics)mārku eɹudhina suvisēsham 1952 (rōman thamiɹ)Évangile de Saint Matthieu 1855 (de Sacy)Библия - Пэ Балтитко Романи чиб (Романэс) 2019Библия Думитру Корнилеску 1924Біблія в пер. Івана Огієнка 1962Махьтвеест Пась‐Евангели 23-28, 1878ꓟ˗ꓘꓳ ꓕꓰ˗ꓷ 1932

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,739
Lingue complessive:1,840

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.