ბიბლია (GEO02)

ქართული [Georgian]

Leggi questa versione: ბიბლია

© კანონიკური წიგნები - ბიბლიის თარგმნის ინსტიტუტი, სტოკჰოლმი, 2002

© არაკანონიკური წიგნები - საქართველოს ბიბლიის საზოგადოება, 2002

Editore

Institute for Bible Translation, Sweden

Altre versioni di Questo Editore

Къэбарышӏур (Инджыл)Сыйлы Инжил бла ЗабурХъыбарыфӀыр. ЩӀэдзапӀэр. Уэрэд ЛъапӀэхэрბიბლია

Versioni disponibili

Versioni complessive:2,556
Lingue complessive:1,743

Rendila la tua Bibbia

Evidenzia o creare un Segnalibro per i tuoi versetti preferiti, crea Immagini Versetto da condividere, e allega Note pubbliche o private ai passi della Bibbia.

Crea il Tuo Account Gratuito

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti

I Piani di Lettura ti aiutano a coinvolgerti con la Parola di Dio ogni giorno, un po' alla volta.

Visualizzare tutti i Piani

Scarica l'App Bibbia gratuita.

Decine di milioni di persone stanno usando l'App Bibbia per rendere la Parola di Dio parte della loro vita quotidiana. Scarica l'app gratuita e accedi ai tuoi segnalibri, note e piani di lettura ovunque. Avrai a disposizione centinaia di versioni, alcune con audio, sul tuo dispositivo mobile.