1. Mojžišoskero 1
RNC

1. Mojžišoskero 1

1
Sar o Del stvorinďa o svetos
1Ešebnovarestar (peršovarestar) o Del stvorinďa o ňebos the e phuv. 2Pre phuv na sas ňič a na dičholas ňisar avri. O kaľipen zaučharelas o paňa a o Duchos le Devleskero pes hazdelas upral o paňa.
O ešebno džives
3O Del phenďa: “Mi el o svetlos!” A sas o svetlos. 4O Del dikhľa, hoj o svetlos hino lačho, a odďelinďa o svetlos le kaľipnastar. 5O Del diňa le svetloske nav “džives” a le kaľipnaske diňa nav “rat”. Sas rat a sas tosara – o ešebno džives.
O dujto džives
6O Del phenďa: “Mi el andro luftos (vzduchos) oda, so rozďelinela o paňa upral the telal.” 7Avke pes oda the ačhiľa. 8Ole bare thaneske andro luftos diňa o Del nav “ňebos”. Sas rat a sas tosara – o dujto džives.
O trito džives
9O Del phenďa: “O paňa, so hine tel o ňebos, pes mi zdžan pre jekh than a mi sikavel pes e šuki phuv.” Avke pes oda the ačhiľa. 10O Del la šuka phuvake diňa nav “phuv” a ole paňenge, so pes zgele pre jekh than, diňa nav “moros”. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
11Akor o Del phenďa: “Mi barol pre phuv savore rastlini, so anena o semena, the ovocna stromi, so dena sako peskero uľipen.” Avke pes oda the ačhiľa. 12Pre phuv barile avri o rastlini, so anenas o semena, the ovocna stromi, so chudle te del peskero uľipen. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 13Sas rat a sas tosara – o trito džives.
O štarto džives
14O Del phenďa: “Mi en o svetla pro ňebos, hoj te odďelinen o džives la račatar, a mi sikaven o časi prekal o čhona, dživesa the berša. 15Mi labon pro ňebos a mi el o vidňišagos pre phuv.” Avke the sas. 16O Del kerďa duj bare svetla: O kham, hoj te labol prekal o džives, the o čhon prekal e rat. Kerďa the o čercheňa. 17O Del len thoďa pro ňebos, hoj te švicinen pre phuv 18prekal o džives the prekal e rat a te odďelinen o svetlos le kaľipnastar. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 19Sas rat a sas tosara – o štarto džives.
O pandžto džives
20O Del phenďa: “Mi pherdžaren pes o paňa but ribenca the avre džvirenca a o ňebos le čiriklenca.” 21Avke o Del stvorinďa savore moroskere džviri the ribi, hoj te dživen andro moros, a stvorinďa the savore čiriklen. A o Del dikhľa, hoj oda hin mištes. 22O Del len požehňinďa a phenďa: “Zdžan pes a mi uľol tumendar buter a pherdžaren o paňa andro moros. The le čiriklendar mi uľol buter pre phuv!” 23Sas rat a sas tosara – o pandžto džives.
O šovto džives
24O Del phenďa: “Mi pherdžaren e phuv savore džide džviri, o gurumňa the o bakre, ola, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džviri. Mi el dojekhestar buter.” Avke pes the ačhiľa. 25O Del stvorinďa savore džide džviren, le gurumňen, le bakren, olen, so pes cirden pal e phuv, the savore dzive džviren. O Del dikhľa, hoj oda hin mištes.
26Paľis o Del phenďa: “Džas akana te kerel manušes pre amaro obrazis, hoj te el ajso sar amen. Mi en o raja upral o moroskere ribi, upral o ňeboskere čirikle, upral savore džviri, so pes čhalaven a cirden pal e phuv.” 27Avke o Del stvorinďa manušes ajses sar ov, pre peskero obrazis. Kerďa len sar muršes the džuvľa. 28O Del len požehňinďa a phenďa lenge: “Mi uľon tumenge but čhave a pherdžaren e phuv. Zabešen pes pal caľi phuv! Aven o raja upral o moroskere ribi, ňeboskere čirikle the upral savore dzive džviri.” 29Paľis o Del phenďa: “Pre caľi phuv diňom tumenge pro chaviben savore rastlini, so den o semena, the savore stromi, so anen peskero ovocje. 30A dav pro chaviben savore zelena rastlini le džvirenge, ňeboskere čiriklenge the savorenge, so pes čhalaven pal e phuv a andre kaste hin o dichos.” Avke pes the ačhiľa. 31O Del dikhľa, hoj savoro, so kerďa, sas igen mištes. Sas rat a sas tosara – o šovto džives.

Eastern Slovak Romani New Testament and Portions of the Old Testament © The Word for the World International and The Word for the World Slovakia, 2021.

Ulteriori Informazioni Su E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014