Mateus 1:14

Mateus 1:14 RKBNT

Sadoke ta Aso tse. Akĩ ta Sadoke tse. Eriude ta Akĩ tse niy.
RKBNT: Deus Harere Aibaky Sesus mymyspirikpoko naha
Condividi