HAGONEGAHANI 1
KCB

HAGONEGAHANI 1

1
God ki hagavorara na ara ni marâ hato
1Igê na haganegahana God ki hagavorara na vavearo, na ano ma na ara ni marâ hato igê. 2Na ano ki mamênga vi tototo ma ki baguru. Na asi ramo ki anuia hagenani ma na mengo ki buhia. Na raramohana na manavasuana God ki rogasia na asi. 3Ma God ki vi: “Ge marara.” Ma na marara ki vora me. 4God ki obakoro renia, matena i bâsia. Ma hemuri ngaia ki voasirerua hegetigi na marara ma na mengo. 5God ki hêtana na marara vi na tangiana, ma ki hêtana na mengo vi na bungiana. I bungi, ki tangi ma ki hato na tangiana gi tage.
6Ma hemuri God ki vi: “Ge oga na ruma buni, hanana ge voasia na ve, ke vora gi rua.” Ma ki vora me. 7I ngekana God ki hagavora na ruma buni, 8ma ki voasia na ve, ki vora gi rua. Tani ki oga i gerina na ruma buni, ma tani i ruguhana. Ngaia ki hêtana na ruma buni vi na vavearo. I bungi, ki tangi ma ki hato na ruata na tangiana.
9Ma hemuri God ki vi: “Ge râ me haku na ara ni ve hato i ruguhana na vavearo igê na agua gi tage, hanana i rikiriki akê na mako.” Ma ki vora me. 10God ki hêtana ma mako vi na ano, ma na ve ga haku igê na agua gi tage, ngaia ki hêtana vi na asi. Ma God ki obakoro renia. 11Ma hemuri God ki vi: “Igê na mako ke vora me igê na rauga ni ngêra ma na rauga ni hunguta, na apinige ni ngêra ma na apinige ni hunguta.” Ma ka vora me. 12I ngekana na ano ki vunu renigi na ataka mavê na rauga ma na apinige. God ki obakoro renigi. 13I bungi, ki tangi ma ki hato na oruta na tangiana.
14Ma hemuri God ki vi: “Na marâ ga mave ke vora me i vavearo, hanana ge voasia na tangiana tenia na bungiana ma ke hagararigi na tangiani, na harisi ma na tangiani raha ni rotu. 15Ngaigi ke mave i vavearo, hanana ge mavesia na maveta.” Ma ka vora me. 16I ngekana God ki hagavorarerua na arito ma na hageha. Na arito hanana i marungia na tangiana. Na hageha hanana i murungia na bungiana. Ngaia ki hagavoragi nikâ na higu. 17God ki nakagi i vavearo, hanana ga mavesia na maveta, 18ma ka marungirerua na tangiana ma na bungiana ma ka voasirerua na marara ma na mengo. Ma God ki obakoro renigi. 19I bungi, ki tangi, ma ki hato na heta na tangiana.
20Ma hemuri God ki vi: “Na asi ma na ve ke vunu renira na ataka mavê na ega, ma i haha ke vunu renira na manu.” 21I ngekana God ki hagavorara na ega raha ma na ani mavê na marâ ga mauri igê na ve ma na asi, ma na ataka mavê na manu. Ma God ki obakoro renira. 22God ki vatera na ramoha, i vi: “Igamu mu oga i asi ma i ve, mu apapara ma kamu rakorako, hanana i vunuvunu na ve ma na asi. Ma igamu na manu mu rakorako nogami.” 23I bungi, ki tangi ma ki hato na rimata na tangiana. 24Ma hemuri God ki vi: “Igê na ano ke rako igê na ataka mavê na marâ ga mauri, na ani ga manata ma na ani ga vasiga, na ani ga raha ma na ani ga sisite.” Ma ka vora me. 25I ngekana God ki hagavorara ngaira hato ma ki obakoro renira.
26Ma hemuri God ki vi: “Ge hagavorara na enoni, ke maratoraka ma ke bâ manga igia. Ngaira ka page marungira na ega, na manu ma na marâ hato ga mauri i ano, na ani ga manata ma na ani ga vasiga, na ani ga raha ma na ani ga sisite.” 27I ngekana God ki hagavorara na enoni, ga maratorana. Ngaia ki hagavorara na mane ma na gete. 28Ngaia ki vatera na ramoha, ki vi: “Mu apapara kare kamu rakorako, hanana na raraha iami ka tataka suria na maveta hagenani ma ka marungia. Inê kê nakagamu, kamu marungira na ega, na manu ma na marâ hato ga vasiga i ano. 29Inê kê vategamu, kamu ngaugi na ani mavê na ngêra i mu ma na ani mavê na apinige ni ngauhu. 30Ma tangara na ani mavê na marâ vasiga i ano ma na manu hato nikâ, inê kê vatera na go ma na rauga ka ngaugi.” Nga kohanana ngekana. 31God ki bâsira na ara ni marâ hato i hagavorara, ma ki obakoro ngavê renira. I bungi, ki tangi ma ki hato na onota na tangiana.

© 2011 Bible Society of the South Pacific

Ulteriori Informazioni Su Buka Apuna (I Lotu Katolika)