Genesis 1:1

Genesis 1:1 GUP2018

Kerrngehkenh duninjh God bolkmarnbom rowk, kaddum dja kurorre.
GUP2018: God Nuye Kunwok 2018
Condividi

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti relativi a Genesis 1:1