KENESE, 1
SOV

KENESE, 1

1
O LE MATAUPU I.
Ua faia le lagi ma le lalolagi.
1Na faia e le Atua le lagi ma le lalolagi i le amataga.
2Sa soona nunumi le lalolagi ma ua gaogao, sa ufitia foi le moana i le pouliuli; na fegaoioiai foi le Agaga o le Atua i le fogātai. 3Ua fetalai mai le Atua, Ia malamalama; ona malamalama ai lea. 4Ua silasila atu le Atua i le malamalama, ua lelei; ona tuu eseese ai lea e le Atua o le malamalama ma le pouliuli. 5Ua faaigoa e le Atua le malamalama, O le ao; a ua faaigoa e ia le pouliuli, O le po. O le afiafi ma le taeao o le uluai aso lea.
6Ua fetalai mai foi le Atua, Ia i le va o vai le vanimonimo, e va a‘i isi vai ma isi vai. 7Ua faia e le Atua le va nimonimo, ua va a‘i vai i lalo o le vanimonimo ma vai i luga o le vanimonimo; i le ua faapea lava. 8Ua faaigoa e le Atua le vanimonimo, O le lagi. O le afiafi ma le taeao o le aso lua lea.
9Ua fetalai mai foi le Atua, Ia potopoto i le mea e tasi o vai i lalo o le lagi, ia iloa foi le eleele matutu; i le ua faapea lava. 10Ua faaigoa e le Atua le eleele matutu, O le eleele; a ua faaigoa e ia le faapotopotoga o vai, O le sami; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei. 11Ona fetalai mai lea o le Atua, Ia tupu le vao mu'a mai le eleele, ma le laau afu e tupu ma ona fua, ma le laau e ‘aina ona fua, e fua mai e taitasi ma lona uiga, o ia te ia lava o ona fatu i luga o le eleele; i le ua faapea lava. 12Ona tupu mai lea i le eleele le vao mu‘a ma le laau afu e fua mai, e taitasi ma lona uiga, ma le laau e ‘aina ona fua, o ia te ia lava ona fatu, e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei. 13O le afiafi ma le taeao o le aso tolu lea.
14Ua fetalai mai foi le Atua, Ia iai i le vanimonimo o le lagi o mea e malamalama a‘i, e iloga ai le ao ma le po; ia fai foi ma faailoga, ma tau, ma aso, ma tausaga. 15Ma ia fai ma mea e malamalama a‘i i le vanimonimo o le lagi, e faamalamalama a‘i le lalolagi; i le ua faapea lava. 16Ona faia lea e le Atua o malamalama tetele e lua; o le malamalama tele e pule i le ao, a o le malamalama itiiti e pule i le po; ua na faia foi fetu. 17Ua tuu ai e le Atua i le vanimonimo o le lagi e faamalamalama a‘i le lalolagi; 18e pule foi i le ao ma le po, ma ia iloga ai le malamalama ma le pouliuli; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei. 19O le afiafi ma le taeao o le aso fa lea.
20Ua fetalai mai foi le Atua, Ia tele ona tutupu mai i le sami o meaola e fetolofi, ia lele foi le manulele i luga o le laueleele i le vanimonimo o le lagi. 21Ua faia foi e le Atua o tanimo tetele ma meaola uma e fetolofi, ua tele ona tutupu mai i le sami, e taitasi ma lona uiga, ma manu felelei e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei. 22Ona faamanuia atu i ai lea e le Atua, ua faapea atu, Ia uluola, ma ia tupu tele, ma ia tumu ai le sami; ia tupu tele foi manu felelei i le laueleele. 23O le afiafi ma le taeao o le aso lima lea.
24Ua fetalai mai foi le Atua, Ia tutupu meaola mai le laueleele, e taitasi ma lona uiga, o manu vaefa fanua, ma mea fetolofi, ma manu vaefa o le vao, e taitasi ma lona uiga; i le ua faapea lava. 25Ua faia foi e le Atua o manu vaefa o le vao, e taitasi ma lona uiga, ma manu vaefa fanua, e taitasi ma lona uiga, atoa ma mea fetolofi uma i le eleele, e taitasi ma lona uiga; ua silasila atu i ai le Atua, ua lelei. 26Ona fetalai ane lea o le Atua, Ina tatou faia ia o le tagata i lo tatou faatusa, ia foliga ia i tatou; ia pule foi i latou i i‘a i le sami, ma manu felelei, ma manu vaefa, ma le laueleele uma, atoa ma mea fetolofi uma e fetolofi i le eleele. 27Ona faia lea e le Atua o le tagata i lona faatusa, o le faatusa o le Atua na ia faia ai o ia; na faia e ia o i laua o le tane ma le fafine. 28Ua faamanuia foi e le Atua ia te i laua, ma ua fetalai atu le Atua ia te i laua, Ia fanafanau ia, ma ia uluola, ma ia tumu ai le lalolagi, ia faatoilalo i ai, ma ia pule i i‘a i le sami, ma manu felelei, atoa ma mea ola uma e fetolofi i le eleele. 29Ua fetalai atu foi le Atua, Faauta, ua ou foai atu ia te oulua o laau afu uma e tutupu ma o latou fua o i le fogāeleele uma lava, atoa ma laau uma ua iai le fua o le laau e tupu ma ona fatu; e ia te oulua ia e fai ma mea e ‘ai. 30O manu vaefa uma foi o le vao, ma manu felelei uma, atoa ma mea fetolofi uma i le eleele, o iai le ola, ua ou foai atu i ai o laau afu uma lauolaola e fai ma mea e ‘ai; i le ua faapea lava. 31Ua silasila atu le Atua i mea uma ua na faia, faauta foi, ua matuā lelei lava. O le afiafi ma le taeao o le aso ono lea.

Bible Society of the South Pacific

Ulteriori Informazioni Su O LE TUSI PAIA