Matyù 2:10

Matyù 2:10 PNYDBL

Pobə lə̀ ghaʼà ka mɨ̀zùŋə nkwùə̀ nɨ pobə lə̀ zəənə̀nə a saŋə wa.
PNYDBL: Ɨkàanə̀ ghù shwuə̀
Condividi

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti relativi a Matyù 2:10