Matteyo 1:9

Matteyo 1:9 EA2003

Usiya monye Yotam, Yotam monye Ahas, Ahas monye Hesekiya
EA2003: Ecorit Aŋejuk 2003
Condividi