Matiu 1
AIANT
1
Mamaani ꞌIniai Burungana Jisas Kraest
(Luk 3:23-38)
1Naani mamaani ꞌiniai burungana Jisas Kraest na huta mai baaniai burungana Deved mea Ebraham.
2ꞌIa Ebraham naasi amana Aisak,
ꞌia Aisak amana Jekop,
ꞌia Jekop amana Jiuda miraaui doꞌoranaꞌi,
3ꞌia Jiuda amana Peres mia Sira (inadarua ꞌia Tama).
ꞌIa Peres amana Hesron,
ꞌia Hesron amana Ram,
4ꞌia Ram amana Aminadab,
ꞌia Aminadab amana Nason,
ꞌia Nason amana Salmon,
5ꞌia Salmon amana Boas (ꞌia Rehab naasi inana).
ꞌIa Boas amana Obed (inana ꞌia Rut),
ꞌia Obed amana Jesi,
6ꞌia Jesi amana Mwaeraha Deved.
ꞌIa Deved amana Solomon (inana ꞌia Batsiba, nararu haꞌiwai gaꞌu a Uraea).
7ꞌIa Solomon amana Rehobom,
ꞌia Rehobom amana Abaeja,
ꞌia Abaeja amana ꞌAsa,
8ꞌia ꞌAsa amana Jehosofat,
ꞌia Jehosofat amana Joram,
ꞌia Joram amana Usaea,
9ꞌia Usaea amana Jotam,
ꞌia Jotam amana Ehas,
ꞌia Ehas amana Hesikaea,
10ꞌia Hesikaea amana Manase,
ꞌia Manase amana Amon,
ꞌia Amon amana Josaea,
11ꞌia Josaea amana Jekonaea miraaui doꞌoranaꞌi. Rau huta gaarangiai madoraa ra wairaaui Israel ꞌari naꞌi Babilon ꞌanai haꞌi slev ꞌiniraau.
12Naꞌi murinai wairaau ada i Israel ꞌari Babilon
ꞌia Jekonaea amana Saltiel,
ꞌia Saltiel amana Serababel,
13ꞌia Serababel amana Abiud,
ꞌia Abiud amana Elaeakim,
ꞌia Elaeakim amana Aso,
14ꞌia Aso amana Sadok,
ꞌia Sadok amana Akim,
ꞌia Akim amana Eliud,
15ꞌia Eliud amana Eleasa,
ꞌia Eleasa amana Matan,
ꞌia Matan amana Jekop,
16ꞌia Jekop amana Josep, mwane ana Meri. ꞌIa Meri inana Jisas nara ꞌunua ꞌiniai Haꞌatahi.
17ꞌE taꞌi tangahuru mana hai ugui inoni tahamora beia Ebraham tari beia Deved, maꞌe taꞌi tangahuru mana hai roꞌu tahamora beia Deved tari madoraa ra wairaaui Israel ꞌari Babilon. Mana tahamora naꞌi ꞌohasi tari ꞌoha na huta i Haꞌatahi ꞌe taꞌi tangahuru mana hai ugui inoni roꞌu.
Huta Ana Mai a Jisas Kraest
(Luk 2:1-7)
18Naani mamaani ꞌiniai huta ana mai a Jisas Kraest. ꞌIa Meri inana Jisas, ra durua tanaa i mwane na atana ꞌia Josep. Naꞌi naꞌo ma rarugu haꞌiwai, ra sadoia doꞌa toꞌora ꞌiniai mena anai Hiꞌona Maea. 19ꞌIa Josep nara duruduru tanaa ꞌanai waina Meri, ꞌe sae odo-odo. ꞌA ꞌadomaꞌinia doꞌai horosiai duruduru ana ma aiꞌa raba haua beiai rongo raha, ꞌinia ꞌa aiꞌa raba haꞌanimaia Meri naꞌi maadaaui noni.
20Naꞌi ꞌoha na waiꞌadoꞌado mau suriai mahosi, ꞌe enjel ana God ꞌa haꞌataꞌi tanaa naꞌi mauruꞌaa. ꞌA oꞌani ꞌinia, “Josep baaniai burungana Deved, ꞌoi abui haꞌataꞌaiai ꞌadomaꞌimu ꞌanai waina Meri. ꞌInia ni rurua na haua ꞌiniai gare, ꞌa toꞌo ꞌiniai mena anai Hiꞌona Maea. 21Manaꞌi ꞌoha nai huta mai garesi, ꞌoi haꞌa-atana ꞌinia Jisas,#1:21 Jisas: Ni ꞌadoꞌado ꞌanai Jisas naasi “ꞌIa God ꞌai ruhasigia.” ꞌinia ꞌiia ꞌai ruhasiraaui sae anaꞌi baaniꞌi ora-oraꞌa adaaꞌi.”
22Naasi duruduru ana God ꞌa toꞌo haꞌa-momoriꞌa ꞌonaai taha na haꞌateengaꞌinia Araha God naꞌi ngoonai rarabea oꞌani, 23“ꞌE gere urao na aiꞌa mauru goni mau beia ta mwane nai rurua, maꞌai haꞌahutaa ta gare mwane marai ꞌunua ꞌinia Imanuel. Ni ꞌadoꞌado ꞌanai ata naasi, ꞌia God ꞌa awa beigia.”#Aisaea 7:14; 8:8; 8:10
24ꞌOha ꞌia Josep ꞌa rarai baaniai mauru, ꞌa haua ꞌonaai ꞌunua anai enjel ana Araha God. ꞌA waina Meri, 25maꞌata ꞌa aiꞌa mauru goni beia tari ꞌoha na haꞌahutaa i gare mwane ana. Mia Josep ꞌa haꞌa-atana ꞌinia Jisas.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Ulteriori Informazioni Su Taroha Goro Mana Usuusu Maea