Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:17

Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:17 KADB

Aê Diê dưm diñu hlăm anôk êhŏng ti adiê pioh mtrang lăn ala
KADB: Klei Aê Diê Blŭ
Condividi

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti relativi a Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:17