Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:15

Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:15 KADB

Wăt brei diñu jing lu boh mngač hlăm anôk êhŏng ti adiê čiăng mtrang lăn ala.” Snăn klei anăn jing mtam.
KADB: Klei Aê Diê Blŭ
Condividi

Piani di Lettura e Devozionali Gratuiti relativi a Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:15