Filipi 4:20

Filipi 4:20 TB

Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya! Amin.
TB: Alkitab Terjemahan Baru
Bagikan