Jézus, a mi Győzelmünk Zászlaja

Áhítat


Zászló: „Amint egyetlen személy bűne az egész emberiséget elszakította Istentől, úgy egyetlen tökéletes személy áldozata az egész emberiség számára bűnbocsánatot hozott, utat nyitva a megbékélés felé.”


Győzelem a bűn felett


Amikor Ádám és Éva engedetlenné váltak Istennel szemben, és ettek a jó és a rossz tudásának fájáról az Éden kertjében, a bűn az emberi természet részévé vált, és attól fogva minden egyes ember Istentől elszakadva született meg. Mivel Isten tökéletes, egyszerűen nem lehet a bűn közelében. Az ószövetségben az izraelitáknak rendszeresen egy hibátlan bárányt kellett feláldozniuk azért, hogy bűnbocsánatot nyerhessenek. Az áldozatnak tökéletesnek kellett lennie ahhoz, hogy elfedezhesse a bűnök tartozását – ez volt az egyetlen módja annak, hogy valaki igazként állhasson Isten színe előtt.


Jézusra gyakran utalunk úgy, hogy Ő az „Isten Báránya”, hiszen az Ő keresztáldozata elfedezte az egész emberiség bűneit. A kereszt számtalan csodáinak egyike az, hogy visszafordította Ádám és Éva bűnének átkát: Amint egyetlen személy bűne az egész emberiséget elszakította Istentől, úgy egyetlen tökéletes személy áldozata az egész emberiség számára bűnbocsánatot hozott, utat nyitva a megbékélés felé. Azzal, hogy Jézus felajánlotta Önmagát értünk, lehetőséget adott arra, hogy újra kapcsolatba kerüljünk Istennel. Amikor Isten ránk tekint, nem a bűneinket látja, hanem az Ő Fiának igazságosságát.


Húsvéthoz közeledve elmélkedjünk egy kicsit Jézus azon hihetetlen ajándékán, hogy életét adta bűneink elfedezésére. Pál a rómabeliekhez írt levelének hatodik fejezete huszonharmadik igeversében azzal indít, hogy „a bűn zsoldja a halál”. Bűnös mivoltunkban alapvetően halottak voltunk Isten előtt, örökre elszakadva Tőle. Pál ezután a mindent felülmúló megváltó igazsággal folytatja az igeverset: „az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Jézus lerótta bűneink tartozását, így az örökkévalóságot Istennel tölthetjük majd!


Sőt, mivel Jézus befedezett bennünket igazságával, életünk felszabadult a bűn hatalma alól. Ne hagyd hát, hogy a régi bűnös természeted ismét rabul ejtsen. Jézus győzelmet aratott a bűn felett, és ezt a győzelmet szabad akaratából megosztotta veled. Krisztus szabadságra szabadított meg! Járj hát ebben a szabadságban!


Töltsd le a mai képet itt!